BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14.04.2019 - 17.04.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14.04.2019 - 17.04.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Đại lễ Truyền Dầu tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện 2019 – TGP Hà Nội 2 Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Đà Nẵng – Lễ Lá 2019 3 Ngày hành hương Đức Mẹ Tàpao Tháng 4 - Hội Lêgiô Mariae – GP Phan Thiết 4 Ngày đại hội giới trẻ TGP Hà Nội năm 2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes