BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18.04.2019 - 22.04.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18.04.2019 - 22.04.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội 2019 2 Niềm vui Phục Sinh tỏa lan trên Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh 3 Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh 2019 tại TGP Huế 4 Đức cha Anphong cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài -------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes