Buổi Tiếp Kiến Chung vào thứ Tư hàng tuần của ĐTC Phanxico ngày 03.04.2019Buổi Tiếp Kiến Chung vào thứ Tư hàng tuần của ĐTC ngày 03.04.2019 ĐTC kể lại chuyến đi của ngài đến quốc gia Hồi Giáo Maroc, ngài đề cao tình huynh đệ giữa hai tôn giáo Kitô giáo và Hồi Giáo có chunh tổ phụ Abraham.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes