Cha Fx. Vũ Thế Toàn, S.J - Tĩnh tâm Mùa Chay tại Nhà thờ Huyện Sỹ (ngày 3)


Cha Fx. Vũ Thế Toàn, S.J - Tĩnh tâm Mùa Chay tại Nhà thờ Huyện Sỹ (ngày 3)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes