Giảng lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay 08g00 - 07/04/2019"Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa" (Ga 8,11) Giảng lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay C (Ga 8_1-11) 08g00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 07/04/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes