Lm Giuse Đào Nguyên Vũ chia sẻ về Lòng Chúa Thương Xót trong Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2019Nguồn: WGPSG Vào lúc 16g00 ngày 28.04.2019, Lm Giuse Đào Nguyên Vũ chia sẻ về Lòng Chúa Thương Xót trong Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại khuôn viên Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes