Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT chia sẻ trong buổi hành hương kính Đức Mẹ tai nhà thờ Huyện Sỹ tối thứ tư, ngày 10.4.2019Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT chia sẻ trong buổi hành hương kính Đức Mẹ tai nhà thờ Huyện Sỹ tối thứ tư, ngày 10.4.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes