Ngày 10.04 Chân phước Antôn NâyrôNgày 10.04 Chân phước Antôn Nâyrô

Chân phước Antôn Nâyrô gởi trả người vợ về cho gia đình cô ấy. Rồi ngài vận tu phục trắng của dòng Đa Minh vào. Thay vì sợ hãi, Antôn Nâyrô đã đi gặp nhà cầm quyền của thành phố Tuni. Đám đông tụ họp và viên thống đốc bước ra sân nhà. Thầy Antôn Nâyrô công khai thú nhận là đã phạm một tội quái ác. Thầy là người Công giáo. Thầy tin nhận và yêu mến Đức Chúa Giêsu. Thầy là một tu sĩ dòng Đa Minh và muốn mãi mãi là tu sĩ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo