Ngày 18.04 Thánh Mary Chúa Nhập ThểNgày 18.04 Thánh Mary Chúa Nhập Thể

Bà rất duyên dáng và thuộc vào giới trí thức thượng lưu. Nhà của bà là nơi tụ họp bàn thảo những thời sự, văn chương và triết lý của thời đại. Bà có một đời sống tinh thần rất cao và thu hút các bậc thức giả cũng như những chức sắc của Giáo Hội. Những khuôn mặt lớn đều đến nhà bà bàn thảo những công việc xã hội, những biến cố thời sự và những tác phẩm văn chương

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo