Ngày 26.04 kính Thánh Pedro de San José BetancurNgày 26.04 kính Thánh Pedro de San José Betancur

Sau đó không lâu, Pedro ghi tên theo học trường Dòng Tên với hy vọng sẽ trở thành một linh mục. Nhưng dù cố gắng đến đâu đi nữa, ngài vẫn không thể tinh thông các môn học; do đó ngài phải bỏ dở. Năm 1655 ngài gia nhập Dòng Phanxicô Thế Tục. Ba năm sau ngài mở một chẩn y viện cho người nghèo; một trung tâm cho người vô gia cư và sau đó ít lâu, ngài mở một trường học cho các trẻ em nghèo. Cũng không quên đến người giầu có ở thủ đô Guatemala, ngài đi vào khu phố của họ, vừa rung chuông vừa mời gọi họ ăn năn sám hối.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo