Ngày 29.04 Thánh Catherine SienaNgày 29.04 Thánh Catherine Siena

Ngài có ảnh hưởng rất lớn vì sự thánh thiện hiển nhiên, cũng như vì ảnh hưởng sâu đậm đối với Đức Giáo Hoàng. Ngài làm việc không mệt mỏi cho cuộc thập tự chinh chống với người Thổ Nhĩ Kỳ và cho sự hòa giải giữa thành phố Florence và Đức Giáo Hoàng. Bà đã làm một công việc hết sức nguy hiểm là tìm cách giảng hòa các lãnh chúa và các đô thị thù nghịch và nhất là thúc giục Đức Giáo Hoàng ở Avignon dời đô về Roma.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo