Phong van Lm Giu-se Tran Sy Tin, DCCT nhan ky niem 50 Nam Su Vu (1969-10.10-2019) – Phan 1.Phỏng vấn Linh mục Giu-se Trần Sỹ Tín, DCCT - Nhân Kỷ Niệm 50 Năm Sứ Vụ Dòng Chúa Cứu Thế tại Tây Nguyên (1969 - 10.10 - 2019) – Phần 1. *Thực hiện: Linh mục Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Đình Phước, và Phao-lô Nguyễn Văn Công, DCCT ----------------------------------- www.facebook.com/dcctmangyang -----------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes