SỐNG TIN MỪNG (Số 71) - TẦM NHÌN VỀ GIÁO HỘI HIỆP THÔNGSỐNG TIN MỪNG (Số 71) Thứ Tư 03.4.2019 TẦM NHÌN VỀ GIÁO HỘI HIỆP THÔNG Do Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc HĐGMVN trình bày

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes