Tại sao người Công Giáo lại tôn kính ảnh tượng? trình bày: Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTTại sao người Công Giáo lại tôn kính ảnh tượng? trình bày: Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes