Thánh lễ Tiệc Ly: 18g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn 18/04/2019


Thánh lễ Tiệc Ly: 18g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn 18/04/2019 “Đây chính là Mình Thầy hiến tế vì anh em. Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới. Mỗi khi ăn và uống,anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy.” (1 Cr 11, 24-25)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes