Canh Thức Vượt Qua - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 20/4/2019 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.🔴TRỰC TIẾP: Canh Thức Vượt Qua - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh, lúc 19g00 ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes