GP. Buôn Mê Thuột - Thánh lễ làm phép Dầu lúc: 08g00 Thứ Tư Tuần Thánh, ngày 17/4/2019Thánh lễ làm phép Dầu * 08g00 Thứ Tư Tuần Thánh, ngày 17/4/2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Long Điền (hạt Phước Long – Phường Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes