Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh giá của Chúa Giêsu - Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đền ĐMHCG, DCCT Sài Gòn


Trực tiếp: Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh giá của Chúa Giêsu - Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đền ĐMHCG, DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes