Thánh Lễ 15g30 Chúa Nhật Chúa II Phục Sinh - Đền ĐMHCG Sài Gòn 28/04/2019Trực tiếp: Thánh Lễ 15g30 (lễ Thiếu Nhi) Chúa Nhật Chúa II Phục Sinh - Đền ĐMHCG Sài Gòn 28/04/2019

Nguồn: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes