Bài hát: "Mẹ tôi và Cuộc đời" - Sáng tác và trình bày: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (Gp. Buôn Mê Thuột)Bài hát: "Mẹ tôi và Cuộc đời" - Sáng tác và trình bày: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (Gp. Buôn Mê Thuột) 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes