BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01.05 – 06.05.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01.05 – 06.05.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Thánh lễ kỷ niệm 20 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội 2 Khóa Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng và Dự trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Chính tòa Xã Đoài – GP Vinh 3 Họ đạo Chợ Đũi – TGP Sài Gòn : 160 năm hồng ân 4 Thánh Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Họ Phú An – Giáo Xứ Thuấn Nội – GP Hưng Hóa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes