BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18.05 – 22.05.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 18.05 – 22.05.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Thánh Lễ Trao Sứ Vụ Linh Mục Cho 4 Thầy Thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn Phao Lô 2 SVCG Hải Phòng tại Hà Nội: Thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học và nghi sai đi dành cho các sinh viên mãn trường 3 Giáo họ Quảng Đa (Vĩnh Phước-Hà Tĩnh): Thánh lễ cắt băng khánh thành, làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ 4 GX Phương Lạc – GP Bùi Chu đón Thánh giá và khai mạc chầu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes