[Có Gì Hay] Tập 14 - Bí tích Thánh Thể 2Thánh Thể là tưởng niệm một biến cố đã xảy ra hay thật sự diễn ra? Sao người Do Thái trong biến cố vượt qua lại ăn bánh không men? Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes