[Có Gì Hay] Tập 16 - Bí tích Truyền Chức Thánh 1
[Có Gì Hay] Tập 16 - Bí tích Truyền Chức Thánh 1

Khách mời: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ 
Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes