GM Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: Quyền trên thân xác người phối ngẫu, trong chương trình Đồng hành cùng các gia đình gặp khó khăn.Nguồn: WGPSG GM Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: Quyền trên thân xác người phối ngẫu, trong chương trình Đồng hành cùng các gia đình gặp khó khăn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes