LHS Thứ Ba 14.05.2019: "CHIÊN CỦA TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI, TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI"LHS Thứ Ba 14.05.2019: "CHIÊN CỦA TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI, TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI"- Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes