LHS Thứ Năm 09.05.2019: NGHE VÀ ĐÓN NHẬN GIÁO HUẤN - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCTLHS Thứ Năm 09.05.2019: NGHE VÀ ĐÓN NHẬN GIÁO HUẤN - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes