LHS Thứ Năm 16.05.2019: "KẺ ĐÃ CÙNG CON CHIA CƠM SẺ BÁNH, LẠI GIƠ GÓT ĐẠP CON" - Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes