Suy tư của Đức Thánh Cha tại Bắc Macedonia: "Điều gì xảy ra khi một người trẻ hết biết mộng mơ"Suy tư của Đức Thánh Cha tại Bắc Macedonia: "Điều gì xảy ra khi một người trẻ hết biết mộng mơ"

Sinh hoạt thứ tư tại Bắc Macedonia là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và giới trẻ của Bắc Macedonia lúc 16h tại Trung tâm Mục vụ của giáo phận Skopje.
Khoảng 1,500 bạn trẻ đã tham dự cuộc gặp gỡ này. Một đôi bạn trẻ thuộc nghi lễ hỗn hợp Công Giáo và Chính Thống đã đưa ra chứng từ của họ. Sau đó là lời chứng của một bạn trẻ Hồi giáo, và cuối cùng là lời chứng của một bạn trẻ Công giáo trước khi Đức Thánh Cha đưa một bài huấn dụ với các bạn trẻ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes