Trực tiếp: Cung nghinh Kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ Bế Mạc tháng hoa tại Núi Đá Chính Toà Đà Nẵng - 25/5/2019🔴 Trực tiếp: Cung nghinh Kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ Bế Mạc tháng hoa, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự. Tại Núi Đá Đức Mẹ Chính Toà Đà Nẵng Lúc 16g30 ngày 25 tháng 5 năm 2019.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes