Dâng Hoa Kính Đức Mẹ ngày 04/05/2019 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài GònTrực tiếp: Dâng Hoa Kính Đức Mẹ ngày 04/05/2019 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes