Thánh lễ An táng Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM (03.05.2019)Trực tiếp: Thánh lễ An táng Linh mục Gioan Baotixita LÊ ĐĂNG NIÊM (04.05.2019)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes