Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ truyền chức Phó Tế 21/5/2019: "Phục Vụ"Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ truyền chức Phó Tế 21/5/2019: "Phục Vụ"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes