Bài giảng của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm tại TTTM Tàpao 13.6.2019: "ĐỨC TRINH NỮ MARIA LÀ MẸ HỘI THÁNH "Bài giảng của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm tại TTTM Tàpao 13.6.2019: "ĐỨC TRINH NỮ MARIA LÀ MẸ HỘI THÁNH "

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes