Bài giảng mới nhất của ĐỨC TỔNG GIUSE NGÔ QUANG KIỆT NGUYÊN GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI tại CHÂU SƠN 08.06.2019: "LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU"Bài giảng mới nhất của ĐỨC TỔNG GIUSE NGÔ QUANG KIỆT NGUYÊN GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI tại CHÂU SƠN 08.06.2019: "LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes