BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 28.05 – 01.06.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 28.05 – 01.06.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Đại lễ Chúa Giêsu Lên Trời tại Hà Nội năm 2019 2 TGP Sài Gòn: Thánh lễ Truyền chức Phó tế 3 Gặp Gỡ Và Giao Lưu Văn Nghệ Của Giới Trẻ Giáo Hạt Hội An & Đà Nẵng Tại Giáo Xứ Sơn Trà – GP Đà Nẵng 4 Thánh Lễ Tiên Khấn Của Quý Thầy Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Tại GX Lái Thiêu – GP Phú Cường

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes