BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01.06.2019 – 04.06.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01.06.2019 – 04.06.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Thánh lễ tạ ơn Ngân khánh linh mục Đức cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh tại TGP Hà Nội 2 Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc 3 Giáo xứ Hữu Lễ - GP Thanh Hóa: Rừng Hoa Tạ Mẹ 4 Mười một thầy phó tế lãnh thánh chức Linh mục – GP Bắc Ninh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes