BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 06.06.2019 – 09.06.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 06.06.2019 – 09.06.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn : Hồng ân Thánh Hiến 2 Giáo tỉnh Hà Nội cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 53 3 Tu hội Emmanuen: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức khấn trọn 4 Khánh thành nhà thờ Giáo họ Tân Dừa (Giáo xứ Tân Hội, Hà Tĩnh)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes