BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 15.06.2019 – 18.06.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 15.06.2019 – 18.06.2019 Những bản tin sẽ phát: 1 Quý cha mang thánh hiệu Antôn mừng lễ quan thầy tại giáo xứ Vỉ Nhuế, TGP Hà Nội 2 Giáo xứ Đan Sa, GP Hà Tĩnh: Thánh lễ đặt viên đá xây dựng Trường Giáo lý 3 Thánh lễ Tạ ơn, Đặt viên đá xây dựng nhà thờ Giáo xứ Nam Thái Bình 4 Giáo xứ Cẩm Sơn, GP Vinh: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức trong Tuần Chầu lượt

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes