Giải Đáp Mục Vụ: Lòng tham, sự công bằng và điều răn thứ 7Giải đáp Mục Vụ - Phải hiểu và sống điều răn thứ 7 thế nào? - Điều hợp: Duy Thủy - Chia sẻ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes