LHS Thứ Bảy 29.06.2019: LỄ THÁNH PHÊ RÔ VÀ PHAO LÔ TÔNG ĐỒ - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTLHS Thứ Bảy 29.06.2019: LỄ THÁNH PHÊ RÔ VÀ PHAO LÔ TÔNG ĐỒ - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes