Sống với Chúa hằng tuần Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C: "Chúa là tất cả đời con "Sống với Chúa hằng tuần - Chúa Nhật XIII Thường Niên, năm "Đức Giê-su nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo" - Tin mừng: Lc 9,51-62 - Giảng thuyết: Lm. Đa Minh Nguyễn Xuân Trường, Chánh xứ Ngô Khê - Bài hát: Chúa là gia nghiệp đời con - Sáng tác: Trùng Dương Trình bày: Thùy Vân

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes