ĐTC Phanxicô huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 05.06.2019: "Các Kitô hữu phải đồng hành với nhau trong đức tin"ĐTC Phanxicô huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 05.06.2019: "Các Kitô hữu phải đồng hành với nhau trong đức tin"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes