Thánh Lễ 8g00 CN VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên: Đền ĐMHCG Sài Gòn 02/06/2019Thánh Lễ 8g00 CN VII Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên: Đền ĐMHCG Sài Gòn 02/06/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes