Thánh Lễ Tạ Ơn - Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục Đức Cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh Tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội.Thánh Lễ Tạ Ơn - Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục Đức Cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh Tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes