LỄ THÁNH TÂM Bổn mạng TTHH Lòng Chúa Thương xót. gp BMTLỄ THÁNH TÂM Bổn mạng TTHH Lòng Chúa Thương xót. gp BMT * Lúc 09 g00 ngày 28/6/2019 Do ĐGM Giáo Phận chủ tế. - Tại Đồi Thánh Tâm (Giáo xứ Xã Đoài – hạt Đăk Mil)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes