Trực tiếp: Ngày gặp mặt & Mừng lễ quan thấy thiếu nhi GPPhát Diệm lần VIITrực tiếp: Ngày gặp mặt & Mừng lễ quan thấy thiếu nhi GPPhát Diệm lần VII

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes