Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (2019)Nguồn: WGPSG Trực tuyến Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại TGP Sài Gòn (2019) Vào lúc 8g00 ngày 07.06.2019 tại Vương Cung Thánh đường Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Sau đây là những ứng viên linh mục 2019 của Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes