Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng trong Thánh lễ tạ ơn 25 năm linh mục của Đức cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh: "Linh mục là chiếc thang nối Trời với người"Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng trong Thánh lễ tạ ơn 25 năm linh mục của Đức cha Lô-ren-xô Chu Văn Minh: "Linh mục là chiếc thang nối Trời với người"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes