ĐỨC TỔNG GIUSE NGÔ QUANG KIỆT CHIA SẺ VỚI BÀ CON VƯỜN RAU LỘC HƯNGĐỨC TỔNG GIUSE NGÔ QUANG KIỆT CHIA SẺ VỚI BÀ CON VƯỜN RAU LỘC HƯNG Sáng thứ Bảy, 08.06.2019 bà con Vườn Rau Lộc Hưng cùng với 2 luật sư đã đến Đan viện Xitô tại Châu Sơn, Ninh Bình để thăm Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt và xin ngày cầu nguyện cho bà con. Cùng đi với bà con Vườn Rau Lộc Hưng có cha Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT Hà Nội. Bà con Vườn Rau Lộc Hưng cùng với 2 luật sư trợ giúp đoàn đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 05.06.2019 để gặp các cơ quan có thẩm quyền mong được giải quyết vấn đề đất đai mà nhà cầm quyền Quận Tân Bình, Tp. HCM đã tìm mọi cách để cưỡng chiếm của bà con. Đến Đan Viện Xitô, bà con Vườn Rau Lộc Hưng đã tham dự thánh lễ và được Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt lắng nghe và chia sẻ với bà con.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes